Erdoğan Aydın
  • Erdoğan Aydın – Nasıl Müslüman Olduk?

      Nasıl Müslüman olduğumuzu genellikle sormadık kendimize. Çünkü İslamiyet’i “din ve hidayet aşkıyla”, kendiliğinden benimsediğimiz yolunda koşullandırılmıştık. Oysa doğruyu...